Θες ευχαρίστηση; Θες ηδονή; Θες διαφυγή; Θες εκδίκηση; Θες απλή διαδικασία; Θες πολύπλοκη διαδικασία; Θες για να περάσεις την ώρα σου; Θες για να αρέσεις στον Θρασύβουλο; Θες για να μην αρέσεις στη μαμά; Θεεεεςς να γίνω άάάλλος να μην είίίμαι πια εγώώώ…  Πφφφφ.. Κουράστηκα! Μέχρι αύριο μπορούμε να λέμε λόγους που τρώμε ή που[…]